Supermercats Instal·lació i pàgina web | Variable | 2015


Vista de la instal·lació 'Supermercats'
Vista de la instal·lació 'Supermercats'
Vista de la instal·lació presentada a la II Biennal d'Art Jove de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.
Per veure la pàgina web, click aqui: https://mauriciocarlos.blogspot.com/2012/05/supermercats.html

Dibuixos fets a la II Biennal d'Art Jove